NFL, ABC, CBS, NBC, NFL Makeup Artist, CBS Makeup Artist, ABC Makeup and Hair, Brett Favre Makeup Artist, Drew Brees Makeup Artist, Makeup Artist Katrina Currie, Makeup A
Makeup artist Mississippi Louisiana Alabama Celebrity Makeup Artist, NFL, ABC, CBS, NBC, NFL Makeup Artist, CBS Makeup Artist, ABC Makeup and Hair, Brett Favre Makeup Artist, Drew Brees Makeup Artist, Makeup Artist Katrina Currie, Makeup